Bài Thơ Đôi Dép

I haven’t posted much in terms of poetry, so I thought it would be nice to share this poem that someone sent to me. It’s in Vietnamese, but I have provided an English translation after the jump–courtesy of my favorite economist Dr. Xuan. The poem is about a pair of shoes/sandals.

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

English Translation

The first poem I wrote for you
Is a poem about a pair of shoes/sandals
When my heart is missing you,
I can write poetry about the most mundane everyday object

Two shoes met each other from who knows when
They are never further than one step apart from each other
They are with each other on all roads, big and small, crowded and quaint
They are together on velvety carpet and on dusty roads

Always together, worn out together step by step, neither [sole] is ever higher than the other
Always sharing, even as the shoe wearer pushes them down
They rather share the good and the bad, never leaving one another for someone else
The life of one is dependent on the other

If one day a shoe goes missing,
Everything is now at risk
Even though they look alike, the shoe wearer knows
The two shoes are not a couple

Just like the two of us when we are not together
My shoe step is always in your direction
Even though there is someone else next to me
My heart is still unsettled

Those two shoes were always together
But they never make promises to each other, never lie to each other
They never speak of the future, never betray each other
Every walking step, they were together

The two shoes cannot be without each other in this walk of life
Even though one is to the left, one to the right
But I love you for the opposite reasons
Our lives come together so we can share one path

Two lives silently walk together in this life
Only stopping when the other is no more
When there is only one, there is nothing left
If one cannot find the other

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s